ASISTENT CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ - debutant - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa - Bucuresti

Anunț publicat pe 03 Jun 2022

1 post disponibil - Compartiment cercetare - LABORATOR DE AGROTEHNICĂ ȘI PROTECȚIA PLANTELOR

Descrierea candidatului ideal

- Absolvent cu examen de licenta in horticultura - Media de absolvire de cel putin 8 - Vechime – nu necesita - Cunostinte limba engleza nivel mediu scris si vorbit - Cunostinte utilizare si operare PC – pachet MS Office. - Disponibilitate crescuta de lucru in plantatiile pomicole si loturile experimentale in aer liber.

Descrierea jobului, responsabilitati si beneficii

Responsabilitati conform fisa post: • Colaborează la elaborarea și stabilirea obiectivelor și strategiei laboratorului • Participă la înființarea și întreținerea loturilor experimentale aparținând Compartimentului de cercetare • Coordonare activitate de protectie fitosanitara si determinarea agentilor patogeni • Avertizarea momentelor de aplicare a tratamentelor fitosanitare • Stabilirea planului de tratamente pe loturile experimentale • Elaborarea de prognoze in corelatie cu evolutia factorilor meteo • Prelucrarea informatiilor si datelor stiintifice • Efectuarea de studii specifice protectiei plantelor in scopul imbunatatirii verigilor tehnologice • Realizarea de documentare bibliografică privind determinările și evaluările specifice efectuate în pomicultura • Sprijinirea efectuarii anlizelor statistice, interpretarea și evaluarea observațiilor și determinărilor efectuate în cadrul loturilor de cercetare Beneficii: - mediu de lucru in echipa cu personal tanar; - oportunitate pentru continuarea studiilor prin facilitarea accesului la resursele statiunii - doctorat - posibilitati multiple de colaborare coportunitate de cu mediul academic intern si international - oportunitate de construire a unei cariere in domeniul cercetarii pomicole


Despre Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa - Bucuresti

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa – București este o instituţie publică cu personalitate juridică, care îşi desfaşoară activitatea în baza Legii nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.180/2002 privind aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Siseşti”. Staţiunea funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Siseşti” – forul ştiinţific naţional în domeniul agriculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, silviculturii şi protecţiei mediului şi în directa coordonare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni, Argeş. Obiective activităților de cercetare: Activităţile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa sunt structurate astfel iar principalele direcții și obiective sunt: - studiul interacţiunii rezistenţei genetice a genotipurilor de cais şi piersic la agenţii patogeni stabili; - colectarea şi prezervarea fondului de germoplasmă la cais, piersic şi nectarin; - inducerea variabilităţii genetice prin metode convenţionale (hibridarea, consangvinizarea, mutageneza fizică şi chimică); - utilizarea biostimulatorilor în pomicultură şi dendrologie; - cercetări privind sistemele de combatere integrată la speciile pomicole cais, piersic şi nectarin, căpşun şi arbuşti fructiferi; - studiul unor metode de irigare la speciile cais, piersic, nectarin, cireş, vişin, în condiţiile zonei de sud a ţării; - crearea de soiuri de cais, piersic şi nectarin cu rezistenţă sporită la boli, dăunători şi ger cât şi îngheţuri de revenire din primăvară. Activitatea de cercetare se desfășoară în cadrul a 3 laboratoare, respecvtiv: * Laboratorul de ameliorare specii pomicole, arbuști fructiferi și căpșuni; * Laboratorul de agrotehnică și protecția plantelor; * Laboratorul de cercetare și inovare în pomicultură ecologică; Direcțiile strategice de cercetare urmărite de SCDP Băneasa, sunt în strânsă legătura cu nevoile fermierilor precum și cu noile tendințe generale de dezvoltare a agriculturii, respectiv: * introducerea în cultură de specii, soiuri și hibrizi adaptate schimbărilor climatice; * identificarea, testarea și promovarea tehnologiilor sau verigilor tehnologice sustenabile (pomicultură de precizie, robotică agricolă, irigarea inteligentă, utilizarea Internet of Thinks (IOT); * abordarea bioeconomiei în pomicultură, agricultura circulară; * promovarea și dezvoltarea pomiculturii ecologice

Website: www.scdpbaneasa.ro

Pentru a aplica la acest job trebuie sa va autentificati!

  • Tip job: Full time
  • Locatie: București,
    Sector 1 Vezi pe harta
  • Numar de posturi disponibile: 1
  • Departament: Compartiment cercetare - LABORATOR DE AGROTEHNICĂ ȘI PROTECȚIA PLANTELOR
  • Limbi straine: Engleza
  • Permis de conducere: Da