inginer alimentar - My sushi

Anunț publicat pe 05 Jul 2021

3 posturi disponibile - productie

Descrierea candidatului ideal

Candidatul idea este o persoana capabila sa coordoneze si organizeze procesul de productie in vederea realizarii planului de productie stabilit (pentru sectia in care isi desfasoara activitatea) si a obiectivelor calitatii. Cautam o persoana ambitioasa si muncitoare, cu abilitati de management al timpului si al personalului, cu experinta in industria alimentara. Programul va fi in ture, si poate include si ture de noapte. Beneficiile salariale sunt peste media pietei.

Descrierea jobului, responsabilitati si beneficii

Viitorul nostru coleg va avea urmatoarele responsabilitati: Supravegheaza respectarea calitatii pe intreg procesul de tehnologic si propune masuri de imbunatatire a calitatii ori de cate ori este necesar. • Organizeaza fluxul de productie si programarea cantitatilor de materii prime in functie de capacitatea optima de prelucrare, a spatiilor de depozitare si a cererii si ofertei • Fundamenteaza necesarul de aprovizionat in functie de programele de productie, de solicitarile sectoarelor de productive si a compartimentelor functionale • Intocmeste documentatia necesara activitatilor in domeniul calitatii. • Monitorizeaza zilnic starea de curatenie a utilajelor si comunica maistrului sau sefului de tura eventualele nereguli pentru a lua masuri de remediere atunci cand este cazul. • Stabileste necesarul zilnic de materii prime, materiale si urmareste aprovizionarea sectiei cu acestea. • Verifica corelatia dintre planul zilnic si productia realizata, iar in cazul in care apar abateri il informeaza pe superiorul ierarhic. • Verifica zilnic intocmirea documentelor de evidenta primara de catre maistri si centralizarea acestora in raportul de productie. • Intocmeste si afiseaza procedurile / retetele si instructiunile de fabricatie pentru fiecare tip de produs si raspunde de actualizarea lor in conformitate cu modificarea parametrilor de calitate a materiei prime. • Supravegheaza zilnic consumul de materii prime si incadrarea in consumul specific normat. • Întocmeste lunar necesarul de materii prime si materiale auxiliare, conform planului de productie si il transmite Departamentului Aprovizionare. • Urmareste incadrarea in bugetul stabilit a cheltuielilor indirecte ale sectiei. • Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine. • Stabileste conform structurii organizatorice si a ROI sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post. • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal


Despre My sushi

Website: www.my-sushi.ro

Pentru a aplica la acest job trebuie sa va autentificati!

  • Tip job: Full time
  • Locatie: Ilfov,
    Jilava Vezi pe harta
  • Numar de posturi disponibile: 3
  • Departament: productie
  • Experienta minima: 12 luni
  • Permis de conducere: Nu
  • Salariu oferit: 1000 €